UGIR-1903 UNIUNEA GENERALĂ
A INDUSTRIAŞILOR DIN ROMÂNIA
 
   
romana | english
Confederatia Patronala a industriei din Romānia Uniunea Generală a industriaşilor din România UGIR-1903
 

  Finantari

  Noutati
Surse de finantare
Cum se obtine finantarea
Continutul dosarului
Resurse web finantari
   
     Materiale
 
Propunerile UGIR-1903 si CONPIROM privind masurile de relansare economica a Romaniei citeste»


Reindustrializarea Romaniei. Pozitia UGIR-1903 prezentata la lansarea spre dezbatere a strategiei privind Reindustrializarea Romaniei. citeste»


Rezolutia Adunarii Generale a UGIR-1903 din 29.03.2010 citeste»


Programul UGIR-1903 privind masurile de sprijinire si relansare sustenabila a economiei - Document al Adunarii Generale a UGIR-1903 din 29.03.2010 citeste»


Strategia Uniunii Europene - EUROPA 2020 Prezentare (en) citeste»


Negocierile colective şi stabilirea salariului minim in unele ţări europene
Rolul şi practica dialogului social bipartit la nivelul statelor membre ale UE
citeste»


   
 
  UGIR-1903  »  
     
 
   Finantari

Programul Operational Sectorial de Mediu - POS Mediu

Programul Operational Sectorial de Mediu - POS Mediu

Obiectivul general al POS Mediu consta in reducerea decalajului existent intre Uniunea Europeana si Romania cu privire la infrastructura de mediu atat din punct de vedere cantitativ cat si calitativ. Aceasta ar trebui sa se concretizeze in servicii publice eficiente, cu luarea in considerare a principiului dezvoltarii durabile si a principiului ā€žpoluatorul platesteā€.

Obiectivele specifice:
  • Imbunatatirea calitatii si a accesului la infrastructura de apa si apa uzata, prin asigurarea serviciilor de alimentare cu apa si canalizare in majoritatea zonelor urbane pana in 2015.
  • Dezvoltarea sistemelor durabile de management al deseurilor , prin imbunatatirea managementului deseurilor si reducerea numarului de zone poluate istoric in minimum 30 de judete pana in 2015.
  • Reducerea impactului negativ cauzat de sistemele de incalzire urbana in cele mai poluate localitati pana in 2015.
  • Protectia si imbunatatirea biodiversitatii si a patrimoniului natural prin sprijinirea managementului ariilor protejate, inclusiv prin implementarea retelei Natura 2000.
  • Reducerea riscului de producere a dezastrelor naturale cu efect asupra populatiei, prin implementarea masurilor preventive in cele mai vulnerabile zone pana in 2015.
AXE PRIORITARE TEMATICE

AXA PRIORITARA 1 - Extinderea si modernizarea sistemelorde apa si apa uzata
1.1Extinderea/modernizarea sistemelorde apa/apa uzata

AXA PRIORITARA 2 - Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deseurilor si reabilitarea siturilor contaminate istoric
2.1 Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deseurilor si extinderea infrastructurii de management al deseurilor
2.2 Reabilitarea zonelor poluate istoric

AXA PRIORITARA 3 - Reducerea poluarii si diminuarea efectelor schimbarilor climatice prin restructurarea si reabilitarea sistemelor de incalzire urbana pentru atingerea tintelor de eficienta energetica in localitatile cele mai poluate
3.1 Reabilitarea sistemelor urbane de incalzire in zonele fierbinti (hot-spot)
AXA PRIORITARA 4 - Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protejarea naturii
4.1. Dezvoltarea infrastructurii si a planurilor de management in vederea protejarii biodiversitatii si Natura 2000

AXA PRIORITARA 5- Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale in zonele cele mai expuse la risc
5.1. Protectia impotriva inundatiilor
5.2. Reducerea eroziunii costiere

AXA PRIORITARA 6- Asistenta Tehnica
6.1. Sprijin pentru management-ul si evaluarea POS
6.2. Sprijin pentru informare si publicitate
 
 Newsletter
 

inscrie:
 
Linkuri utile
  CES
Presedintie
Guvern
Camera Deputatilor
Senat
Legislatie
 
   
Informatii utile
   
   


© 2007 UGIR-1903. Toate drepturile rezervate.